Top
ویژگی خاص دبستان دخترانه اتحادنوین به عنوان یک مدرسه محیط زیستی، تلفیق هماهنگ استعدادهای مختلف جهت بسترسازی یک زمینه کامل طبیعی با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزی میباشد که پس از بسترسازی هدایت استعدادها تلاش در جهت رشد همه جانبه صورت می گیرد این نیاز توسط کار در دپارتمانهای تخصصی شکل میگیرد و بهره گیری از فضای خاص و استاندارد فیزیکی مجموعه در کنار نیروی انسانی کارآمد و متخصص چهارچوب دقیقی از یک نظام آموزش و پرورش پیشرفته را فراهم میکند.
مدرسه جایی است که فرزندان سالهای زیادی از عمرشان را در آن میگذرانند، سالهایی که در اوج یادگیری هستند.
در واقع مانند بذری هستند که اگر در بهترین شرایط قرار گیرند در آینده ثمره خوبی به بار می آورند.
رفتار کادر آموزشی و هم کلاسی ها تاثیر زیادی بر فرزندان می گذارد.
امکانات رفاهی و آموزش های جانبی مانند آموزش کار با کامپیوتر، زبان انگلیسی و آزمایشگاه مجهز بسیار مهم است.
از جمله معیارهای یک مدرسه خوب این است که شرایط و جو مدرسه و کلاس درس را به گونه ای کنترل کند که فرزند شما بتواند در فضایی شاد و مثبت به دور از فشار و اضطراب آموزش ببیند.
 
جهت ثبت نام در مدرسه و تشکیل اتحادی نوین بر روی تصویر زیر کلیک کنید: