Top
دپارتمان پژوهش
کلاس‌های این دپارتمان بر مبنای کار گروهی طراحی شده‌اند. طرح درس این دپارتمان به سه قسمت اصلی «بازی‌های فکری، سازه‌های پژوهشی مثل رباتیک و گلدبرگ و هوافضا، و روش تحقیق علمی» تقسیم می‌شود. دانش‌آموزان در دپارتمان پژوهش یاد می‌گیرند که پاسخ یک پرسش علمی را طی مراحل مختلفی بدست ‌آورند. این کار، از دوره پیش‌دبستان با تمرکز بر مهارت «مشاهده» آغاز می‌شود و در نهایت، در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم، دانش‌آموزان کلیه‌ی مهارت‌ها و مراحل پژوهش را می‌آموزند. این مهارت‌ها در کلاس‌های پژوهش، با انجام پروژه‌های مختلف و مورد علاقه‌ی دانش‌آموزان، تکرار و تمرین می‌شود. نکته‌ی مهم در این دپارتمان، تجربه‌ی «انجام کار گروهی» به صورت جدی توسط دانش‌آموزان است. طرح درس پژوهش به سه قسمت تقسیم می شود: بازی های فکری، سازه های پژوهشی شامل: رباتیک ، گلدبرگ، هوافضا (گلایدر و موشک آبی) و … و روش تحقیق علمی.