Top
دپارتمان آموزش:
  • برنامه‌ریزی این دپارتمان بر عهده‌ی متخصصانی است که به ویژگی‌ها و نیازهای کودکان در این سن شناخت کامل دارند و می‌دانند چه آموزش‌هایی در این سن برایشان ضروی است. بهترین روش یادگیری برای کودکان قرار گرفتن در محیطی مناسب است تا بتوانند از طریق مشاهده و کسب تجربه، درس‌های جدید را بیاموزند. همه‌ی ما می‌دانیم که کودکان در هر سن و سالی، ویژگی‌های خاصی دارند که بر روی نحوه‌ی یادگیری‌شان تأثیر بسزایی می‌گذارد؛ در همین راستا در طراحی کلاس‌ها و کتب آموزشی به دست متخصصینی سپرده شده که نسبت به ویژگی‌های رشدی کودکان در سنین مختلف شناخت کامل دارند.