چاپ خبر
دبستان دخترانه اتحاد نوین چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
کسبه رتبه دوم در مسابقات تئاتر منطقه 7
ثمین خلج- نیلوفر طاهری
آیدا جاویدی- خورشید فروزگان
پانیذ بدیعی- هستی یاورپور
خورشید حسنی- نیایش روحانی
بیتا جاماسبی- یکتا هوشیاری
درسا استیری
کسبه رتبه دوم در مسابقات تئاتر منطقه 7
توسط دانش آموزان:
ثمین خلج- نیلوفر طاهری- آیدا جاویدی- خورشید فروزگان- پانیذ بدیعی- هستی یاورپور- خورشید حسنی- نیایش روحانی- بیتا جاماسبی- یکتا هوشیاری- ذرسا استیری
انتهای پیام/.